Steel Structures

Steel Structures

מסגרת דקה מפלדה היוצרת משטח חלול, עליה ארוגים חוטים בעוביים ובמרקמים שונים. האריגה – בטכניקה ידנית לחלוטין – יוצרת קומפוזיציה מורכבת ותלת מימדית מחומרים גמישים ורכים, חיבורים נסתרים, השתקפויות, ושכבות על שכבות של אריגה מכיוונים שונים. בעבודה זו נוצרים חללים/רווחים בין החוטים המאפשרים כניסה ויציאה של אור מסונן וזוויות מבט דו כיווניות. הצל המוטל על המשטח (קיר, רצפה, עמוד וכו׳) משתנה לפי התאורה ו/או תנועת השמש לאורך שעות היממה. דרך החוטים הארוגים נוצרות על הצללות ייחודיות, גאומטריות ובלתי אחידות, כך שהצל וההשתקפויות הופכים את הרקע לעבודת אמנות כשלעצמה.