Weaving Structures

Weaving Structures

מסגרת דקה מפלדה היוצרת משטח חלול, עליה ארוגים חוטים בעוביים ובמרקמים שונים. האריגה – בטכניקה ידנית לחלוטין – יוצרת קומפוזיציה מורכבת ותלת מימדית מחומרים גמישים ורכים, חיבורים נסתרים, השתקפויות, ושכבות על שכבות של אריגה מכיוונים שונים. בעבודה זו נוצרים חללים/רווחים בין החוטים המאפשרים כניסה ויציאה של אור מסונן וזוויות מבט דו כיווניות. הצל המוטל על המשטח (קיר, רצפה, עמוד וכו׳) משתנה לפי התאורה ו/או תנועת השמש לאורך שעות היממה. דרך החוטים הארוגים נוצרות על הצללות ייחודיות, גאומטריות ובלתי אחידות, כך שהצל וההשתקפויות הופכים את הרקע לעבודת אמנות כשלעצמה.

מסגרת פלדה ארוגה (קונסטרוקציות)

רהיטים, פסלים, אומנות – לפי הזמנה מיוחדת

עבודה זו התפתחה מתוך פרויקט של אריגה על גבי בלוקים לבנייה, מבטון (ששימשו כקנבס). כאן, נעשה ריקון של ה״קנבס״ למינימום האפשרי, עד לכדי מסגרת דקה מפלדה היוצרת משטח חלול, עליו ארוגים חוטים בעוביים ובמרקמים שונים – פיקסלים בחלל הריק. האריגה – בטכניקה ידנית לחלוטין – יוצרת קומפוזיציה מורכבת ותלת ממדית מחומרים גמישים ורכים. שיטת האריגה על הקונסטרוקציות פתחה עולם חדש של חיבורים נסתרים, השתקפויות, ושכבות על שכבות של אריגה מכיוונים שונים.

תכנון האריגה מתבצע מראש תוך חשיבה על מבט מכל פאה של המסגרת. זהו תהליך ידני כאמור, הדורש דיוק של ביצוע האריגה בריווחים, בשילוב המרקמים של החוטים השונים, בהמשכיות בין הפאות ויצירת חיבורים מוסתרים עד יישום הקומפוזיציה שתוכננה.

בעבודה זו נוצרים חללים/רווחים בין החוטים המאפשרים כניסה ויציאה של אור מסונן וזוויות מבט דו כיווניות. הצל המוטל על המשטח בו מוצבת העבודה (קיר, רצפה, עמוד וכו׳) משתנה לפי התאורה ו/או תנועת השמש לאורך שעות היממה. דרך החוטים הארוגים נוצרות הצללות ייחודיות, גאומטריות ובלתי אחידות, כך שהצל וההשתקפויות הופכים את הרקע לעבודת אמנות כשלעצמה.

עבודה זו התפתחה על קונסטרוקציות בגדלים שונים (העשייה בקנה מידה משתנה מפרט קטן ומושלם עד לתוכנית אב תמיד העסיקה אותי – הרצון לראות מקרוב ורחוק) כעבודות קיר, פסלים, רהיטים ובעתיד לקירות וחללים פיזיים.