Totem

Totem

בלוק – טוטם

מהבלוק הארוג הבודד, נוצרה לאורך הזמן סדרה שהפכה לטוטם. הבלוקים מעוצבים כך שיוכלו להיות מודולריים, ולכן ניתן לשחק ולשנות את הקומפוזיציות שלהם. הטוטמים נראים כמו מקבצי בנינים ברחוב. למראית עין ניתן לזהות בקומפוזיציות אלה את קווי המתאר של העיר.

לעיתים הטוטם יוצר אשליה של ריחוף בעזרת קונסטרוקציית פלדה דקיקה שנראית בעובי החוטים של האריגה (מעמד) שעיצבתי במידות משתנות במיוחד עבורו, על מנת ליצור חללים בין הבלוקים, להרים אותו מהרצפה, להעלות אותו לגבהים שונים, להקליל את המסה. שם נולדו מערכות יחסים חדשות של קונסטרוקציות וקומפוזיציות פיסוליות.

ביריד בצבע טרי 2021 הוצג המיצב “עיר הטוטמים” המורכב מעשרות בלוקים וטוטמים ארוגים, מרחפים על סטנדים ומשתקפים על במת מראה ענקית במידות 5/1.2 מטר. ניתן ללכת סביב במה זו, כמו שדרה או כיכר, ולראות את ההשתקפות של הטוטמים מזוויות שונות.

(בהמשך עבודתי פיתחתי גם אריגה על גביו, היום בנוסף לכל זה, הקונסטרוקציות הנ”ל משמשות אותי כשולחנות במהלך אריגת הפלטות לעבודת הקיר)