White Wall No. 1

White Wall No. 1

אפריל 2022

מיקום: בסלון בביתי ברמת השרון.

מימדים: 4.50 מ׳ גובה, 2.40 מ׳ רוחב (כולל פינה בירידה לסטודיו).

העבודה מורכבת מכ–25 יחידות של פלטות בטון במידות 20*40 ס“מ, בעובי 3 ס“מ; בנוסף לפלטות הבטון, משולבים גם: קונסטרוקציית פלדה במידות 20*20*10 ס“מ; 2 בלוקים מבטון, קטנים וריבועיים במידות במידות 20*20*10 ס“מ. סה״כ 28 חלקים.

העבודה ממוקמת בקיר שחלקו בגובה שתי קומות וחלקו פינתי, כך שעיקר העבודה פונה לסלון, וחלקה ממשיך ״לעטוף״ את הפינה וממשיך את קיר גרם המדרגות לקומת הפרטר.